Què és la permacultura?

Citació

“La permacultura és un sistema de disseny per a la creació de mediambients humans sostenibles. La paraula en sí mateixa és una contracció no solament d’agricultura permanent, sinó també de cultura permanent, doncs les cultures no poden sobreviure per molt temps sense una base agricultural sostenible i una ètica de l’ús de la terra. En un nivell, la permacultura tracta amb plantes, animals, construccions i infraestructures (aigua, energia, comunicacions). Tot i així, la permacultura no tracta sobre aquests elements en sí mateixos, sinó sobre les relacions que poden crear entre ells per la forma en que els ubiquem en el paisatge.”

Bill Mollison

MINOLTA DIGITAL CAMERA