Galliner Ballart (i III)

Hem aconseguit

Després de valorar l’espai d’actuació i optimitzar recursos, hem obtingut aquest resultat.

Detall altell per estris

Detall altell per estris

Crear dos habitacles per a les aus, un de petit per les gallines lloques i un de més gran, que serveix com a galliner i que a fa la funció de caseta per a les eines de l’hort. El primer habitacle l’hem elevat, fent-lo reposar al cantó oest al mur i a l’est en una estructura de fusta, creant amb això una zona d’ombra sota de la capsa per deixar garrafes d’aigua protegides del sol i una petit espai a la fresca. A més, aquesta orientació aconsegueix un guany en comoditat, facilitat d’ús i neteja gràcies a l’elevació de la capsa. Hi ha un canvi de posició d’apertura, que passa d’obrir-se per la tapa entaulada a obrir-se per davant, de dalt a baix.

Caseta final ponedores

Caseta final ponedores

En l’habitacle més gran hem creat una caseta el suficientment alta com per estar en el seu interior còmodament, sense que les persones s’hagin d’ajupir. També s’ha construït un petit prestatge per sobre de l’alçada del cap per deixar eines o menjar per a les gallines, a mode de petit magatzem. A més s’incorporen dos punts de llum i calor, amb una finestra a la cara est i un petit cristall a la cara sud, amb una petita obertura per a l’entrada de les aus. A l’interior es poden utilitzar les parets sud i oest per penjar eines llargues i les parets est i nord per a agafador de les aus.

Les aigües pluvials s’evacuen en direcció nord, on seran recollides per la canalera i emmagatzemades en dos o tres dipòsits elevats de terra i protegits del sol directe aquests dipòsits estan interconnectats. D’altra banda es planten caducifòlies preferiblement comestibles com els kiwis o la flor de la passió, una en cada pal de la cara sud, a l’exterior de la tanca. La finalitat és crear ombra a mig termini de forma natural al pati del galliner, així com menjar. Inicialment les plantes trepen per la paret sud, per més endavant cobrir la part superior. Les aus nitrogenen el sòl per a les plantes i les plantes nodreixen i ajuden a les aus. També s’intercalen tomateres i calèndules, plantades a la

Galliner final

Galliner final

part exterior de la tanca del galliner, a una distància mínima de cinc centímetres.

Les casetes dels dos galliners es construeixen amb el material ja existent, com planxes prefabricades de fusta i material reciclat extra com llistons, finestra, vidres, troncs per al primer galliner. Per al segon les planxes de la teulada i plàstic gruixut.

Integració del galliner a l'hort

Integració del galliner a l’hort

Galliner Ballart (I)

Què ens hem trobat?

En conjunt ens hem trobat un espai molt desordenat, poc aprofitat i incòmode per treballar, sobretot respecte a l’accés dels estris necessaris. A més el galliner és molt poc acollidor per les gallines i les persones i molt poc protegit de factors climàtics, amb una zona massa càlida a l’estiu i sense zones d’ombra. Això provoca que les aus no tenen on aixoplugar-se de la calor extrema i el parc de gallines, en general, és poc còmode i amb molts espais morts que es podrien aprofitar.

Caseta inicial ponedores

Caseta inicial ponedores

galliner inicial

Galliner abans de la intervenció

 Aviat sabreu com ho solucionarem…