La importància del bosc

130413XBP_Aulina Creu 01

Fotografia de Xavir Bachero extreta del bloc http://arbresambhistoria.blogspot.com.es/

La importància que té el bosc per la Vida del planeta es inqüestionable.

Però cada dia veiem com es destrueixen grans superfícies de bosc sense tenir en compte les conseqüències que això pugui tenir en el futur.

La simbiosis entre la terra i el bosc es deriva d’un esforç d’adaptació i equilibri de la Vida, de la mateixa manera que les herbes (anomenades “males herbes”) creixent en els nostres horts de manera espontània per protegir la terra, corregir el ph (acidesa) i el rh (resistència). Aquest bosc es transforma així en un “super-organisme”, amb el seu clima, el seu sòl, la seva fauna (ocells, mamífers, insectes) la seva microfauna i la seva microflora (bacteris i fongs microscòpics). Participa amb tot això en el cicle de la Vida, de l’aigua, del carboni, del oxigen, del nitrogen i de nombrosos elements minerals.
 

Cal recordar tot això abans de tallar un sol arbre.

 

Integral núm. 42 Jean Marie Roger