Galliner Ballart (i III)

Hem aconseguit

Després de valorar l’espai d’actuació i optimitzar recursos, hem obtingut aquest resultat.

Detall altell per estris

Detall altell per estris

Crear dos habitacles per a les aus, un de petit per les gallines lloques i un de més gran, que serveix com a galliner i que a fa la funció de caseta per a les eines de l’hort. El primer habitacle l’hem elevat, fent-lo reposar al cantó oest al mur i a l’est en una estructura de fusta, creant amb això una zona d’ombra sota de la capsa per deixar garrafes d’aigua protegides del sol i una petit espai a la fresca. A més, aquesta orientació aconsegueix un guany en comoditat, facilitat d’ús i neteja gràcies a l’elevació de la capsa. Hi ha un canvi de posició d’apertura, que passa d’obrir-se per la tapa entaulada a obrir-se per davant, de dalt a baix.

Caseta final ponedores

Caseta final ponedores

En l’habitacle més gran hem creat una caseta el suficientment alta com per estar en el seu interior còmodament, sense que les persones s’hagin d’ajupir. També s’ha construït un petit prestatge per sobre de l’alçada del cap per deixar eines o menjar per a les gallines, a mode de petit magatzem. A més s’incorporen dos punts de llum i calor, amb una finestra a la cara est i un petit cristall a la cara sud, amb una petita obertura per a l’entrada de les aus. A l’interior es poden utilitzar les parets sud i oest per penjar eines llargues i les parets est i nord per a agafador de les aus.

Les aigües pluvials s’evacuen en direcció nord, on seran recollides per la canalera i emmagatzemades en dos o tres dipòsits elevats de terra i protegits del sol directe aquests dipòsits estan interconnectats. D’altra banda es planten caducifòlies preferiblement comestibles com els kiwis o la flor de la passió, una en cada pal de la cara sud, a l’exterior de la tanca. La finalitat és crear ombra a mig termini de forma natural al pati del galliner, així com menjar. Inicialment les plantes trepen per la paret sud, per més endavant cobrir la part superior. Les aus nitrogenen el sòl per a les plantes i les plantes nodreixen i ajuden a les aus. També s’intercalen tomateres i calèndules, plantades a la

Galliner final

Galliner final

part exterior de la tanca del galliner, a una distància mínima de cinc centímetres.

Les casetes dels dos galliners es construeixen amb el material ja existent, com planxes prefabricades de fusta i material reciclat extra com llistons, finestra, vidres, troncs per al primer galliner. Per al segon les planxes de la teulada i plàstic gruixut.

Integració del galliner a l'hort

Integració del galliner a l’hort

Galliner Ballart (II)

Aprofitament del mur per tancar caseta gran

Aprofitament del mur per tancar caseta gran

Optimització de recursos

En el post del 4 de juliol us comentàvem la situació d’un galliner i els problemes que hi trobàvem  per optimitzar els recursos. Aquest segon post us explicarà la feina feta.

Hem aconseguit naturalitzar el conjunt de l’espai, substituint elements artificials, com les malles plàstiques, per plantes trepadores, creant així ombres naturals. Els llits del galliner els hem ubicat a partir de les fulles caigudes, que també proporcionen un bon encoixinat orgànic per l’hort

Aprofitament planxes de fusta construccio del perimetre

Aprofitament planxes de fusta construccio del perimetre

Del que es tracta és de crear sinèrgies entre plantes i aus. Aquestes nitrogenen el sòl, del que es beneficiaran les plantes, les quals acabaran donant ombra i aliment pel benestar de les gallines. Al mateix temps que creem un habitacle pels animals optimitzem el seu resultat creant també espais per guardar les eines de l’hort. En aquest sentit, captem i emmagatzemem la pluja per la terra, ja que hi ha molt poca aigua disponible.

Procés de construcció

Procés de construcció

La feina feta també es fonamenta es cercar la comoditat les persones que hi treballen. Per aquesta raó hem alineat l’obertura de la caixa i l’hem elevada per permetre una fàcil neteja sense haver d’ajupir-se. D’aquesta manera s’optimitza l’espai i es permet desar les eines a la paret i els prestatges. Al mateix temps hem fet arribar llum i calor a través de diversos punts de llum.

En última instància hem ordenat i embellit el conjunt, gràcies a la distribució clara dels habitacles, que possibilita l’ordre i la neteja i la integració de boniques plantes productives com les trepadores, flors i hortalisses. I tot això abaratint costos i utilitzant material reciclat en un 90 per cent del procés, i aconseguint un espai més bonic, funcional, pràctic i saludable.

Tancament caseta porta i teulat

Tancament caseta porta i teulat

Galliner Ballart (I)

Què ens hem trobat?

En conjunt ens hem trobat un espai molt desordenat, poc aprofitat i incòmode per treballar, sobretot respecte a l’accés dels estris necessaris. A més el galliner és molt poc acollidor per les gallines i les persones i molt poc protegit de factors climàtics, amb una zona massa càlida a l’estiu i sense zones d’ombra. Això provoca que les aus no tenen on aixoplugar-se de la calor extrema i el parc de gallines, en general, és poc còmode i amb molts espais morts que es podrien aprofitar.

Caseta inicial ponedores

Caseta inicial ponedores

galliner inicial

Galliner abans de la intervenció

 Aviat sabreu com ho solucionarem…