Dissenys d’Harmonització

Consisteix en introduir elements harmonitzadors ( traçats reguladors, mandalas ) en el disseny d’espais ( finques, horts, cases, etc.) per transformar/transmutar les energies existents del propi lloc i així crear un ambient sà i equilibrat i unes condicions òptimes per a la màxima prosperitat de les persones que hi visquin i de la natura.

Des de sempre, l’home, igual que tots els éssers vius del nostre planeta, ha tingut una íntima relació amb les energies subtils que l’envolten. Durant tota la nostra vida estem exposats a radiacions que provenen del cosmos, del subsòl i del nostre entorn, que ens poden afectar positiva i negativament. Els nostres ancestres havien desenvolupat una sensibilitat i uns coneixements per viure en harmonia amb aquestes energies del lloc, mitjançant eines com per exemple la geometria sagrada que feien servir ens antics mestres constructors. L’aplicació de la geometria fa que les energies del lloc s’ordenin essent capaç de convertir possibles desequilibris en potencialitats.