Sistemes Integrals d’Aigua

– Captació d’aigües pluvials en dipòsits, cisternes, etc.per a ús domèstic/agricultura.

– Creació de paisatges regeneratius ( és a dir el seu funcionament no depèn d’una aportació externa d’energia després de la seva creació, és capaç de reparar i regenerar-se, es reprodueix per si sol, produeix més de lo que consumeix ).

– Disseny de zones d’aigua naturals ( estanys,basses,piscines naturals ).

– Depuració natural i aprofitament d’aigües grises, grogues i/o negres.

La nostra premissa de treball és entendre els processos que ocorrin a la naturalesa i copsar aquests conceptes naturals en els dissenys. La observació és l’eina fonamental a la hora de dissenyar perquè cada cas, cada lloc, cada persona son diferents i requereixen unes solucions específiques i optimitzar al màxim el resultat de les nostres accions ( actuacions ).